Castellano Català English Français Română
Entrar a l'Escola:

Regístra't

Classe 1 - Pàgina 1
Classe 1 - Pàgina 1

estrella

Què és la numerologia?

La Numerologia és la ciència que permet conèixer-nos en profunditat partint dels números que intervenen en la nostra data de naixement i en el nostre nom i cognoms.

És una ciència que acompanya a l'home des de que té consciència de si mateix i comença a buscar en el món respostes a les incògnites que li envolten. Si bé la sistematització del coneixement numerològic no va tenir lloc fins ben entrada la civilització en la societat humana.

A diferència de l'astrologia, la numerologia no necessita conèixer l'hora de naixement però sí conèixer la data i el nom i cognoms de la persona de la qual es vol fer un tema numerològic. Tema numerològic és com s’anomena el gràfic on es representen tots els números que afecten a aquesta persona.


pitagorica Existeixen diversos tipus de numerologia.

Les classes principals són la numerologia pitagòrica, la tàntrica i la cabalística.

La numerologia pitagòrica té les seves arrels en el filòsof i matemàtic grec Pitàgores (del 580 a. de C. al 495 a. de C.) qui va formular la teoria que qualsevol cosa existent en l'univers devia la seva existència a la influència d'un número.

Segons ell, els números estaven en l'arrel de tot l'univers i els números eren entitats quasi divines.

A part dels números en si mateixos, per les dates de naixement, les persones eren influenciades també per les lletres que componen el seu nom i les lletres, a la vegada, tenien un valor numèric que es dedueix del seu ordre en l'alfabet grec.